This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (19420)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2020-06-29 16:34:17 Storent Investments, AS 1 LV Par obligāciju (ISIN LV0000802304) atpirkšanas rezultātiem
2020-06-26 16:57:05 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 EN Notification on Convocation of Regular Shareholders’ Meeting of joint stock company “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca”
2020-06-26 16:54:46 Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojums par akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2020-06-26 16:25:23 Citadele banka, AS 1 EN Citadele borrows EUR 440 million in ECB TLTRO III auction
2020-06-26 16:25:12 Citadele banka, AS 1 LV Citadele ECB TLTRO III izsolē saņem aizdevumu 440 miljonu eiro apmērā
2020-06-26 16:15:00 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS publishes an informative presentation about Latvenergo Group
2020-06-26 16:14:50 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu
2020-06-26 15:19:50 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN Decisions of the Annual general meeting of shareholders of JSC “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 26.06.2020.
2020-06-26 15:16:58 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV Akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2020.gada 26.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2020-06-26 13:30:39 VEF, AS 1 EN Notification on convocation of JSC VEF Annual General Meeting of shareholders
2020-06-26 13:25:50 VEF, AS 1 LV Paziņojums par AS VEF kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2020-06-26 11:14:29 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN On Management Board member’s election
2020-06-26 11:14:22 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV Par valdes locekļa ievēlēšanu
2020-06-26 08:51:00 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN Notification on convocation of JSC “PATA Saldus” Annual General Meeting of shareholders
2020-06-26 08:47:58 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV Paziņojums par AS „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121, kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2020-06-25 16:33:41 Latvijas gāze, AS 1 EN Resolutions of the Regular Meeting of Shareholders
2020-06-25 16:31:13 Latvijas gāze, AS 1 LV Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2020-06-25 13:53:01 ABLV Bank, AS 1 EN ABLV Bank, AS in liquidation bonds to be excluded from the regulated market as of July 1, 2020
2020-06-25 13:52:46 ABLV Bank, AS 1 LV Likvidējamās ABLV Bank, AS obligācijas no regulētā tirgus izslēgs ar 1.jūliju
2020-06-19 23:39:48 Pillar Capital, AS (iepriekšējais nosaukums - New Hanza Capital, AS) 1 LV New Hanza Capital, AS auditētie 2019.gada finanšu rezultāti