This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (19420)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2020-06-19 23:39:31 Pillar Capital, AS (iepriekšējais nosaukums - New Hanza Capital, AS) 1 EN Audited Results of New Hanza Capital, AS for the Year 2019
2020-06-19 21:30:15 Latvijas Balzams, AS 1 LV Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un balsojuma veidlapa
2020-06-19 21:25:50 Latvijas Balzams, AS 1 EN Draft decisions and voting form of joint stock company “Latvijas balzams” Annual General Meeting of shareholders
2020-06-19 16:46:30 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Decisions of the extraordinary general meeting of shareholders of JSC “VEF Radiotehnika RRR”
2020-06-19 16:45:39 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” arkārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi
2020-06-19 16:20:15 Latvijas Balzams, AS 1 LV Paziņojums par izmaiņām AS “Latvijas balzams” valdes sastāvā
2020-06-19 16:15:53 Latvijas Balzams, AS 1 EN Notification on changes in the Board of JSC Latvijas balzams
2020-06-19 15:11:02 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Submitting of the financial report for 6 months period of 2020
2020-06-19 15:10:36 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Par finanšu pārskata par 2020.gada 6 mēnešiem iesniegšanas termiņu
2020-06-19 15:04:59 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Information on Council members of JSC Ditton pievadķēžu rūpnīca
2020-06-19 15:04:46 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Informācija par AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Padomes locekļiem
2020-06-19 14:31:16 ABLV Bank, AS 1 LV Likvidējamā ABLV Bank, AS lūdz izslēgt obligācijas no regulētā tirgus
2020-06-19 14:31:03 ABLV Bank, AS 1 EN ABLV Bank, AS in liquidation requests bonds to be excluded from the regulated market
2020-06-19 13:12:59 Pillar Capital, AS (iepriekšējais nosaukums - New Hanza Capital, AS) 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2020-06-19 13:12:45 Pillar Capital, AS (iepriekšējais nosaukums - New Hanza Capital, AS) 1 EN On Transactions Under Regulation No 596/2014
2020-06-19 11:54:41 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 2 EN Joint-stock company «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca» notice on regular shareholders` meeting on 26.06.2020
2020-06-19 11:49:56 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 2 LV Paziņojums par akcionāru sapulci
2020-06-18 16:02:10 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Decisions of the ordinary shareholder's meeting
2020-06-18 16:01:58 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem
2020-06-18 14:59:55 Storent Investments, AS 1 EN FCMC approves notes’ prospectus of AS Storent Investments