Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Latvenergo" plāno turpināt obligāciju emisiju Baltijas tirgū
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-10-10 16:35:20
Versijas komentārs
Teksts

2019.gada 9.oktobrī AS "Latvenergo" akcionāru sapulce lēma par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju jaunas piedāvājuma programmas ietvaros par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 200 milj. EUR. Lēmums balstīts uz līdzšinējo AS "Latvenergo" obligāciju emisiju veiksmīgo pieredzi un kapitāla tirgus sniegto iespēju turpināt sekmīgi aizsākto Latvenergo koncerna finanšu piesaistes avotu diversifikāciju, piesaistot finansējumu uz izdevīgiem noteikumiem.

Konkrēti obligāciju emisiju parametri tiks definēti emisijas dokumentu izstrādes laikā. Tāpat kā iepriekšējo obligāciju piedāvājuma programmu ietvaros emitētās obligācijas, arī jaunās obligācijas nav paredzēts konvertēt par akcijām, un tas nozīmē, ka AS "Latvenergo" ir un paliks valstij pilnībā piederošs uzņēmums. Emitētās obligācijas plānots iekļaut "Nasdaq Riga" AS Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Ar obligāciju emisiju piesaistītais finansējums tiks novirzīts Latvenergo koncerna investīciju projektiem ražošanā un sadales aktīvos. Latvenergo koncerna kapitālieguldījumi tuvākajos trijos gados tiek plānoti vidēji 150 milj. EUR gadā, un to realizāciju koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla.

Līdz šim AS "Latvenergo", emitējot obligācijas, ir piesaistījis 205 milj. EUR divu obligāciju programmu ietvaros, tajā skaitā, zaļās obligācijas 100 milj. EUR apmērā.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi