Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanu
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-12-11 11:49:38
Versijas komentārs
Teksts

Kā jau iepriekš ziņots, Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019.gada 8.oktobrī lēma līdz 2020.gada 1.jūlijam veikt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, visus elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvus, kas atrodas AS "Latvenergo" meitassabiedrības AS "Latvijas elektriskie tīkli" īpašumā, nododot pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls". Procesa ietvaros paredzēts nodot gan AS "Latvijas elektriskie tīkli" īpašumā esošos pārvades sistēmas aktīvus, gan AS "Latvenergo" īpašumā esošos pārvades sistēmai piekrītošo nekustamo īpašumu un uz to attiecināmās saistības.

Lai īstenotu pārvades aktīvu nodalīšanu atbilstoši augstāk minētajam, 2019.gada 10.decembrī AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcionāru sapulce nolēma palielināt AS "Latvijas elektriskie tīkli" pamatkapitālu par 9,5 milj. EUR, ieguldot pārvades sistēmai piekrītošo nekustamo īpašumu un tam piekrītošās saistības (aizņēmumus aktīvu finansēšanai - 26 milj. EUR). Mantiskā ieguldījuma, kas līdz šim bija AS "Latvenergo" īpašums, novērtējumu veica KPMG Baltics AS.

Pārvades aktīvu nomas segments ir mazākais Latvenergo koncerna segments gan pēc ieņēmumiem, gan pēc EBITDA. Segmenta apgrozījums 2019.gada 9 mēnešos veidoja 5% no koncerna ieņēmumiem un 15% no koncerna EBITDA. AS "Latvijas elektriskie tīkli" aktīvu kopsumma 2019.gada 30.septembrī bija 616 milj. EUR (16% no koncerna aktīviem), pašu kapitāls – 222 milj. EUR, aizņēmumi – 165 milj. EUR, darbinieku skaits - 8.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

 

Pielikumi