Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121, kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) (529900B6BX2C1KFI6P75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-06-26 08:47:58
Versijas komentārs
Teksts

AS „PATA Saldus”, reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „PATA Saldus” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2020. gada 30. jūlijā plkst. 10:00 akciju sabiedrības „PATA Saldus” telpās Kuldīgas 86c, Saldū.

Darba kārtība:

  1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2019. gada darbības rezultātiem, 2019. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
  2. gada peļņas sadale.
  3. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
  4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
  5. Revīzijas komitejas noteikšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
  6. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.
  7. Citi jautājumi.

 Pielikumā: Paziņojums par 2020. gada 30. jūlija kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, pilnvarojuma veidlapa.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde  

Papildus informācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” personāla speciāliste
Tel.: (+371) 63807072, (+371) 25770039
E-pasts: info@patasaldus.lv

www.patasaldus.lv

Pielikumi