This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18771)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2020-01-24 11:37:25 Olainfarm, AS 1 EN Joint Stock Company “Olainfarm” January 24, 2020 Extraordinary Shareholders Meeting has not been held due to lack of quorum
2020-01-24 11:37:16 Olainfarm, AS 1 LV Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020.gada 24.janvārī sasauktā ārkārtas akcionāru sapulce nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ
2020-01-23 09:56:14 Olainfarm, AS 1 EN Group’s revenues in December decreased as planned, revenues for the entire year to reach a historical maximum
2020-01-23 09:56:07 Olainfarm, AS 1 LV Grupas apgrozījums decembrī samazinājās atbilstoši plānam; kopējais gada apgrozījums sasniedz vēsturisko maksimumu
2020-01-23 08:49:49 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN SEB bank to continue to provide HansaMatrix with working capital financing in year 2020 in the aggregate amount of 4.56 million EUR
2020-01-23 08:49:32 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV SEB banka 2020.gadā turpinās nodrošināt HansaMatrix apgrozāmo līdzekļu finansējumu kopējā 4,56 miljoni EUR apmērā
2020-01-22 11:05:34 Grindeks, AS 1 EN On the Chairman of the Management Board
2020-01-22 11:05:23 Grindeks, AS 1 LV Par valdes priekšsēdētāju
2020-01-20 12:52:57 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par valdi
2020-01-20 12:52:37 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On the Board of Directors
2020-01-17 08:47:43 ABLV Bank, AS 1 EN Operative Report of ABLV Bank, AS in Liquidation for December 2019
2020-01-17 08:47:01 ABLV Bank, AS 1 LV Likvidējamās ABLV Bank, AS 2019. gada decembra darbības pārskats
2020-01-16 14:56:49 New Hanza Capital, AS 1 EN New Hanza Capital, AS schedule for publishing financial reports in 2020 and 2021
2020-01-16 14:56:37 New Hanza Capital, AS 1 LV New Hanza Capital, AS finanšu pārskatu publicēšanas kalendārs 2020. un 2021.gadam
2020-01-16 10:50:30 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 EN About the contract with European Union funding project implementation
2020-01-16 10:48:58 Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS 1 LV Par Eiropas Savienības fonda projektu
2020-01-15 08:50:47 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS concludes loan agreement with SEB banka AS
2020-01-15 08:50:21 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" noslēdz aizņēmumu līgumu ar AS "SEB banka"
2020-01-14 09:58:41 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN Major Goals and Assignments of JSC Development Finance Institution Altum in Year 2020
2020-01-14 09:58:16 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” būtiskākie mērķi un uzdevumi 2020. gadā