Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akcionāra SIA “OLMAFARM” lēmumu projekti 24.01.2020. ārkārtas akcionāru sapulcei
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-01-10 11:50:39
Versijas komentārs
Teksts

Ievērojot Komerclikuma 273. panta piekto daļu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta sesto daļu, Akciju sabiedrības “Olainfarm”, turpmāk tekstā Olainfarm, akcionārs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM”, turpmāk tekstā OLMAFARM, iesniedzis lēmumu projektus Olainfarm ārkārtas akcionāru sapulcei, kas notiks 2020. gada 24. janvārī. Papildus OLMAFARM informē, ka no OLMAFARM puses padomes locekļu kandidāti tiks izvirzīti ārkārtas akcionāru sapulces laikā vai līdz akcionāru sapulces sākumam.

  

AS “OLAINFARM” ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES

LĒMUMU PROJEKTI

akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei

2020.gada 24. janvārī plkst.11.00:

 

  1. Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievelēšana.

Lēmuma projekti:

1.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus.

1.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadu termiņu sekojošā sastāvā:

1) _____________________________;

2) _____________________________;

3) _____________________________;

4) _____________________________;

5) _____________________________.

1.3. Noteikt padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu.

 

  1. Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunas revīzijas komitejas ievelēšana.

Lēmumu projekti:

2.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komitejas locekļus.

2.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu:

1) _____________________________;

2) _____________________________;

3) _____________________________.

2.3. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu.

 

 

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi